Expo Drift Away

Deze maand is mijn werk te zien in Galerie Drift in Breda. Het is tevens de laatste vanwege een herbestemming van deze locatie. Vandaar ook de titel Drift Away.

Renée Jonkers

Sjabloon: Grafische vorm die voor herhaaldelijk gebruik is bedoeld; Generieke vorm of specificatie waar een individuele invulling aan kan worden gegeven

 

Ik werk graag met sjablonen, de strakke omlijning geeft de vorm kracht. Wat in eerste instantie een afgebakende vorm lijkt blijkt een een attribuut om mee te spelen en te onderzoeken. Qua vorm, textuur, kleur en compositie alleen in het vlak of met andere sjablonen. Hierdoor ontstaat er een spel, een soort communicatie tussen verschillende vormen waarin vorm en tussenruimte een samenspel lijken te hebben. Hier ontdekte ik een paar mensen- en dierenfiguren en heb ze tevoorschijn getoverd.

 

 

Tijdens de corona periode, was ik zoals zovelen wat meer dan gebruikelijk aan huis gekluisterd. Hierdoor ben ik mijn directe omgeving met andere ogen gaan bekijken en gaan (her)waarderen. De tegeltjes achter mijn fornuis vormden een aanleiding voor vormenonderzoek net als het bosje bloemen en de schemerlamp op een tafeltje. Het letterlijk naar binnen keren zorgde voor de nodige introspectie.

Door met een harmonicamodel boekje te werken ontstaan er verschillende lagen en venstertjes waar je letterlijk naar binnen kan kijken en een beetje moeite moet doen om te zien wat daarachter zit.

 

Papier, gemengde technieken.

 

Template: Graphic form intended for repeated use; generic form or specification to which an individual interpretation can be given

 

I like to work with templates, the tight outline gives the form power. What at first appears to be a demarcated form turns out to be an attribute to play with and explore. In terms of form, texture, color and composition only in the plane or with other templates. This creates a game, a kind of communication between different forms in which form and spacing seem to have an interplay. Here I discovered a few human and animal figures and conjured them up.

 

 

During the corona period, like so many others, I was a bit more housebound than usual. This made me look at my immediate surroundings with different eyes and start to (re)appreciate them. The tiles behind my stove formed a reason for form research just like the bunch of flowers and the lamp on a table. Literally turning inwards provided the necessary introspection.

By working with a harmonica model booklet, different layers and windows are created where you can literally look inside and have to make an effort to see what is behind.

 

Paper, mixed media.